Membelah Laut: Panduan Pendidikan Dasar Pengorganisasian Rakyat

Description

“Pengorganisasian (penggalangan) rakyat, pada akhirnya, tiada lain adalah menggerakkan, membangkitkan ‘kehendak untuk bertindak dan tindakan untuk melakukan perubahan,’ suatu praxis…

Tindakanlah yang membuat sesuatu yang pada mulanya nampak sepele dan kecil menjadi sesuatu yang besar dan bermakna, membuat sesuatu yang semula nampak mustahil menjadi mungkin. Ibarat mukjizat Musa membelah laut.”


•Judul: Membelah Laut: Panduan Pendidikan Dasar Pengorganisasian Rakyat •Penyusun: Roem Topatimasang & Dony Hendrocahyono  •Pemerika bahasa & aksara: Achmad Choirudin •Foto-foto: Beta Pettawaranie •Gambar-gambar: Mail Sukribo, Donald Bason, Donito •Rancang sampul & kompugrafi: Rumah Pakem •Penerbit: INSISTPress, HuMa, PerDikAn, dan Involvement •ISBN: 978-602-0857-65-7 •Cetakan pertama, Agustus 2018 •Kolasi: 17 x 24 cm; xxvi+ 260 halaman.

>> opini, komentar, ulasan, dan tulisan terkait: