Tafsir Marxisme Atas Sejarah Islam

Tafsir Marxisme Atas Sejarah Islam* Setiap agama dalam perkembangannya dapat dilihat sebagai sebuah ideologi atau sebuah pandangan-dunia (weltanschauung) yang memandu jalan pikiran setiap umat pemeluknya. Dalam perspektif Marxian, ideologi dapat...

Read more