Perjalanan dengan Seribu Rujukan

Perjalanan dengan Seribu Rujukan* 

*Kliping Majalah TEMPO – Mei – Juni 2012, hlm. 84.

*Rehal buku: Menyusuri Lorong-Lorong Dunia: Kumpulan Catatan Perjalanan Jilid 3/ Sigit Susanto/ INSISTPress, 2012.