Sekolah Itu Candu Membuat Tersenyum

“HARAP MAKLUM, sekali lagi, terutama dalam rangka membuat orang tersenyum dan tertawa itulah maksud utama buku kecil ini disajikan ke hadapan anda semua.” Toto Rahardjo, penyunting.

*Rehal buku: Sekolah Itu Candu •Penulis: Roem Topatimasang •Penyunting: Toto Rahardjo •Penerbit: INSISTPress •Edisi: Mei 2013 (cetakan ke-12).