Membelah Laut: Panduan Pendidikan Dasar Pengorganisasian Rakyat

Penyusun: Roem Topatimasang & Dony Hendrocahyono
Pemerika bahasa & aksara: Achmad Choirudin
Foto-foto: Beta Pettawaranie
Gambar-gambar: Mail Sukribo, Donald Bason, Donito
Rancang sampul & kompugrafi: Rumah Pakem
Penerbit: INSISTPress, HuMa, PerDikAn, dan Involvement
ISBN: 978-602-0857-65-7
Cetakan pertama, Agustus 2018
Kolasi: 17 x 24 cm; xxvi+ 260 halaman

Description

“Pengorganisasian (penggalangan) rakyat, pada akhirnya, tiada lain adalah menggerakkan, membangkitkan ‘kehendak untuk bertindak dan tindakan untuk melakukan perubahan,’ suatu praxis…

Tindakanlah yang membuat sesuatu yang pada mulanya nampak sepele dan kecil menjadi sesuatu yang besar dan bermakna, membuat sesuatu yang semula nampak mustahil menjadi mungkin. Ibarat mukjizat Musa membelah laut.”


>> opini, komentar, ulasan, dan tulisan terkait: